01. Bedrijfsgegevens
 
Educ8Yourself
 
KvK 66486475
VAT: NL175002149B02
IBAN: NL61 INGB 0007 4797 56
BIC: INGBNL2A
 
Sri Lanka Bastion 9
1991SN, Velserbroek
Netherlands
+31 (0)6 33 23 94 35
 
 
01. Bedrijfsgegevens
Deze staan hiernaast aan de linkerkant.
 
02. E-mailadres
Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.
 
03. Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.
 
04. Telefoonnummer
Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid zich hier tegen te verzetten en zich te laten                                    registreren in het bel-me-niet-register.
 
05. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
 
   1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
   a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
   b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
   c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren),
 
of;
 
   2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
   Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn                   verzameld.
 
06. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.
 
07. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 
08. Veiligheid opslag van gegevens / Veiligheidscriteria
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 
09. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.
 
10. Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kunt u contact met ons opnemen:
 
T.a.v. Afdeling juridische zaken
Hetzij telefonisch, hetzij per e-mail.
 
De contactgegevens vindt u hiernaast.
 
 
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.